Tekniq:
AMU må ikke lide en langsom død uden et seriøst forsøg på en redning

TinaV
"Vi SKAL modernisere og reformere AMU-systemet – småjusteringer kommer vi ingen vegne med!," skriver underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne Tina Voldby. Pressefoto.
8. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

VI OPLEVER I DAG ET AMU-SYSTEM, der er under et gevaldigt pres. Flere og flere virksomheder anvender i stigende grad private udbydere, og aktiviteten på AMU er mere end halveret de seneste år.

Temadebat: Optakt til VEU-trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Søren Heisel, forbundssekretær 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Men virksomhederne har brug for et moderne og stærkt AMU-system, fordi vi i Danmark de kommende år kommer til at mangle tusindvis af faglærte. I den forbindelse er det vigtigt at opkvalificere medarbejdere med efteruddannelse indenfor afgørende områder som grøn omstilling, ny teknologi og digitalisering.

Vi agter derfor ikke at lade systemet lide en langsom død uden at gøre et seriøst forsøg på en redning!
Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne

Opkvalificering af faglærte og ufaglærte er med andre ord helt afgørende for, at virksomhederne kan ruste sig til fremtidens arbejdsmarked, og her bør AMU spille en helt afgørende rolle.

For Tekniq Arbejdsgiverne er AMU således fortsat en vigtig del af efteruddannelsessystemet, og vi agter derfor ikke at lade systemet lide en langsom død uden at gøre et seriøst forsøg på en redning!

LÆS OGSÅ: Analyse: Rosenkrantz-Theil overser EUD, FGU og VEU - men det er næppe ond vilje

Vi mener, at arbejdsmarkedets parter og regeringen under de kommende trepartsforhandlinger kan og skal gøre en fælles indsats. Vi SKAL modernisere og reformere AMU-systemet – småjusteringer kommer vi ingen vegne med!

Men hvad skal der så til, for at virksomhederne igen vender tilbage til AMU-systemet?

Forsyningssikkerhed og kvalitet

Først og fremmest skal AMU-udbyderne have endnu større fokus på forsyningssikkerhed og kvalitet i kursusudbuddet. Eller med andre ord: Har AMU-udbyderne de varer på hylderne, som virksomhederne efterspørger?

Helt overordnet skal der hos AMU-udbyderne være et stærkere strategisk og forretningsmæssigt fokus på at være hovedleverandør til erhvervslivet af relevante AMU-kurser – ikke mindst indenfor de nye tekniske, digitale og grønne kompetencer – og på et bredere kursusfelt end blot certifikatkurser!

Vi skal bringe AMU-systemet op på et moderne niveau, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling
Tina Voldby, underdirektør i Tekniq Arbejdsgiverne

At udbuddet af kurser har den nødvendige kvalitet og er tilpasset virksomhedernes aktuelle og fremtidige behov må være en selvfølge. Det skal bl.a. sikres gennem opkvalificering af lærere og en tidssvarende inspirerende undervisning. Det forventer virksomhederne!

Samtidig skal der være langt færre aflysninger, så virksomheder ikke skal gå forgæves. Dette vil kræve bedre rammevilkår/større grundtilskud, så udbyderne f.eks. kan køre med mindre hold (kommer især SMV’erne til gode). Her må man politisk træde til.

LÆS OGSÅ: EUD-lederne: Trepart om lærepladser ser ud til at slå igennem

Samtidig bør alle deltagere have lige adgang til AMU-systemet. Den nuværende begrænsning for kursister med videregående uddannelsesbaggrund skal ophæves, så deltagerbetalingen er ens for alle. For i sidste ende bør udgangspunktet være behovet for opkvalificering.

Dette leder os over i vigtigheden af opdaterede kurser, moderne udstyr samt en tidssvarende (digital) undervisning.

Grøn omstilling og digitale muligheder

Vi skal bringe AMU-systemet op på et moderne niveau, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling. Det gælder ikke mindst i forhold til hele den grønne omstilling og digitale udvikling i samfundet. Det er derfor afgørende. at AMU-udbyderne investerer i moderne udstyr, ny teknologi og digitale undervisningsteknologier.

AMU-systemet skal geares til at være frontløbere i den digitale omstilling af nye undervisningsformer. Og udbuddet af fjernundervisning, online kurser og brug af VR og digitale tvillinger i undervisningen skal udbredes, ligesom der skal afsættes ressourcer til udviklingen.

LÆS OGSÅ: A4's ungepanel: Svært at bære den grønne omstilling med boremaskiner, der ikke engang kan skrue en skrue i

Hertil kommer behovet for en statslig investering i en national it-læringsplatform til digitale undervisningsmidler, - forløb, og -udstyr med henblik på videndeling på alle skoler. Det må ikke udelukkende afhænge af nogle få ildsjæle på de enkelte AMU-institutioner at igangsætte en så vigtig transformation af AMU-udbydernes måde at undervise på.

Alt i alt er det vores håb, at de nævnte initiativer kan give AMU-systemet en ny og positiv start – til gavn og glæde for vores virksomheder.

Også behov for fokus på det videregående niveau

For mange faglærte er AMU-niveauet dog ikke længere tilstrækkeligt. Stadigt flere faglærte vil de kommende år således få behov for at tage efteruddannelse på videregående niveau – eksempelvis akademimoduler. Også på dette niveau skal vi derfor i samarbejde med erhvervsakademierne sikre et godt og tidssvarende udbud af bl.a. grønne/tekniske efteruddannelsers kurser/moduler til f.eks. metalindustrien og installationsbranchen. Her vil der også være fokus på nøgleord som forsyningssikkerhed, digitale undervisningsmetoder og fleksibilitet i kursusudbuddet.

Tekniq Arbejdsgiverne ser derfor frem til de kommende trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse (VEU) – for det haster, hvis vi skal give vores virksomheder gode uddannelsesmuligheder til deres medarbejdere og dermed gode arbejdsbetingelser fremadrettet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.