DA:
Regeringen bør indkalde til VEU-trepart nu

Jannik_Bay_DA_1920_px
"Det er på høje tid, at trepartsforhandlingerne om en ny aftale om voksen- og efteruddannelse går i gang. De er allerede blevet udskudt en gang, og det haster med at få en ny aftale," skriver Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef i DA. Foto: Pressefoto
20. maj 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

DET ER NØDVENDIGT at modernisere VEU-systemet, så virksomhederne kan få medarbejdere med tidssvarende kompetencer til at løse fremtidens udfordringer. Dansk Arbejdsgiverorganisation (DA) er klar til trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse (VEU) - hellere i dag end i morgen.

Det er på høje tid, at trepartsforhandlingerne om en ny aftale om voksen- og efteruddannelse går i gang. De er allerede blevet udskudt en gang, og det haster med at få en ny aftale. 

Temadebat: VEU trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, DA
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Ni ud af ti arbejdsgivere bruger VEU i dag, og Danmark ligger internationalt i top, hvad angår brugen af løbende opkvalificering. Men flere og flere virksomheder søger andre løsninger end det offentlige system, for eksempel på det private kursusmarked.

Faktisk har regeringens Reformkommission i sine analyser vist, at kun en tredjedel af den samlede voksen- og efteruddannelsesindsats foregår i det offentlige system. Vi hører fra virksomhederne, at de oplever systemet som ufleksibelt og utidssvarende og ønsker tilbud, der i højere grad er rettet mod deres konkrete hverdag og medarbejdernes behov.

Vi håber, at regeringen meget snart inviterer til trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse. Arbejdsgiverne står klar til at komme i gang
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef DA

Samtidig sætter Reformkommissionen fingeren på et ømt punkt - nemlig motivation: 40 procent af medarbejderne siger, at de ikke har brug for VEU, og en ny undersøgelse fra analysefirmaet Epinion viser, at 25 procent siger, at intet kan få dem til at tage VEU. Det kan blandet andet skyldes uheldige erfaringer fra skolen – og dermed modvilje mod at vende tilbage til skolebænken. Den udfordring skal ikke lede til mudderkastning – men den må tages alvorligt.

LÆS OGSÅ: Skarp kritik af Reformkommissionens VEU-anbefalinger: “Efterlader stadig de faglærte og ufaglærte på perronen”

Vi står over for en grøn og digital omstilling, som stiller nye krav til medarbejdernes kompetencer. Og hvis virksomhederne ikke kan få medarbejdere med de rette kompetencer, så må de sige nej til ordrer og job i Danmark. Derfor er der behov for kursustilbud, som i højere grad er relevante, fleksible og rettet mod hverdagen for den enkelte medarbejder og virksomhed. Den enkelte skal kunne se, at kurserne direkte kan anvendes i virkeligheden på arbejdspladsen. Det øger interessen og motivationen – for både medarbejder og virksomhed.

Der er et stort potentiale på AMU-området – men vi hænger i bremsen
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef DA

Vi mener også, at der skal langt mere fokus på at bruge de nye muligheder i digital læring og blended learning. Dermed kan undervisningen tilpasses til den enkeltes hverdag, niveau og tempo, og man er i mindre grad afhængig af at møde fysisk op på skolebænken.

Der er et stort potentiale på AMU-området – men vi hænger i bremsen, og der er forskellige barrierer, herunder den eksisterende taksameterstruktur, som ikke i tilstrækkelig grad understøtter digital læring, korte kurser og undervisning lagt ud på virksomhederne. Derfor hilser vi også Reformkommissionens overvejelser om en digital strategi på uddannelsesområdet velkommen.

DER ER BEHOV FOR nytænkning, men der er også behov for investeringer og varige løsninger. Arbejdsgiverne bringer cirka 840 millioner kroner med til forhandlingsbordet. Det er opsparede VEU-midler, som er blevet opkrævet hos virksomhederne. Regeringen har ved flere lejligheder fremhævet, at VEU-området er vigtigt og centralt, så vi går naturligvis ud fra, at de også prioriterer området med en offentlig medfinansiering.

LÆS OGSÅ: Analyse: Rosenkrantz-Theil overser EUD, FGU og VEU - men det er næppe ond vilje

Vi håber, at regeringen meget snart inviterer til trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelse. Arbejdsgiverne står klar til at komme i gang, så vi sammen kan sikre et effektivt og moderne VEU-system - også i fremtiden.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.