Dansk Erhverv:
VEU skal ind i den digitale tidsalder

Stine_Pilegaard_Jespersen_redigeret
15. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.
AMU-systemet er ikke kommet ind i den digitale tidsalder og er i forvejen udfordret af manglende leverancesikkerhed, fleksibilitet og kvalitet. Dansk Erhverv mener, at der er brug for store offentlige investeringer i digitalisering, nye teknologier og digitale læremidler og -former i AMU, hvis virksomheder og lønmodtagere ikke skal vende systemet ryggen.

MENS VI TÅLMODIGT VENTER på invitationen til trepartsdrøftelser fra regeringen, er der god grund til at kigge på, hvorfor virksomhederne i stigende grad undlader at benytte offentligt udbudte AMU-kurser til fordel for privat udbudte kurser, og hvad der skal til for at vende udviklingen.

VEU trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, DA
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Det kan forekomme paradoksalt, at virksomhederne i en tid med mangel på arbejdskraft, krav om grøn og bæredygtig omstilling af erhvervslivet og en hastigt accelereret teknologisk udvikling, digitalisering og automatisering af arbejdsmarkedet i stigende grad fravælger det offentlige AMU-system. Et offentligt AMU-system, der ofte beskrives som et af de tre ben i den danske flexicurity-model, som har bidraget til vækst og velstand i Danmark.

Særligt oplever virksomhederne, at AMU-systemet ikke er fulgt med tiden og ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet digitalt
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Når vi spørger vores medlemsvirksomheder om årsagen til fravalget af AMU som kursusleverandør, så peger de på manglende leverancesikkerhed, fleksibilitet og kvalitet i AMU-kurserne. Særligt oplever virksomhederne, at AMU-systemet ikke er fulgt med tiden og ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet digitalt. Derfor vælger en stigende andel af virksomhederne at betale for langt dyrere private kurser, selvom de ikke kan modtage VEU-godtgørelse, mens deres medarbejdere er på disse kurser.

LÆS OGSÅ: Aktiviteten på AMU-kurser styrtdykker

Generelt er det et stort ønske blandt virksomhederne, at langt flere kurser vil kunne tages som online kurser, både som ren online eller blended learning. Under covid19-pandemien blev der udbudt langt flere kurser online end tidligere, men det går for langsomt med den digitale transformation.

Årsagerne hertil er mange. For det første har AMU-udbyderne generelt svært ved at få økonomi i at udbyde AMU-kurser. Derfor er det vanskeligt for udbyderne at foretage de nødvendige initiale investeringer i hardware og software til udbud af online-undervisning. For det andet får udbyderne et lavere taxameter for kurser, der afvikles digitalt, og har derfor ikke incitament til at tænke i online-løsninger. For det tredje er det en barriere, at faglærerne har få eller ingen faglige kompetencer i at tilrettelægge onlineundervisning.

Derfor ønsker Dansk Erhverv, at der foretages en stor offentligt finansieret investering i en national digital transformation af AMU-systemet. Det indebærer mere konkret, at der skal udvikles en national digital platform, som alle udbydere af AMU kan bruge. Der skal også investeres i både hardware og software som muliggør anvendelsen af nye teknologier, digitale læremidler og digitale former. Herudover skal AMU-faglærerne på efteruddannelse, så de kan undervise ved hjælp af digitale læremidler. Endelig skal taxametre og rammeværk ændres, så de i højere grad understøtter den digitale transformation af AMU-systemet.

Digitalisering løsningen på flere udfordringer

En digitalisering af AMU-systemet vil ikke alene sikre, at AMU lever op til kundernes berettigede forventninger om anvendelse af ny teknologi. Den vil også kunne bidrage til at løse flere af de udfordringer, som AMU-systemet har døjet med i mange år.

LÆS OGSÅ: FH tilslutter sig koret: Indkaldelse til VEU-trepartsaftalen kan ikke vente længere

For det første vil større omfang af digital og blended learning gøre det langt nemmere at samle hold på tværs af landet, hvilket vil mindske antallet af aflyste kurser og øge leverancesikkerheden for virksomheder og medarbejdere.

For det andet vil det kunne skabe øget konkurrence blandt AMU-udbydere, fordi der kan konkurreres på tværs af landet. Det vil bidrage til øget kvalitet i de udbudte kurser til gavn for både medarbejdere og virksomheder.

For det tredje vil nye digitale læreformer og læremidler gøre det muligt at differentiere undervisningen, så den enkelte mødes med undervisning svarende til deres faglige niveau i modsætning til i dag, hvor AMU-kurser ofte har et lavere niveau for at kunne favne alle kursister. Det giver også mulighed for at afkorte kurser.

For det fjerde vil det kunne øge efteruddannelsen blandt særligt ufaglærte. Nederlag i folkeskolen er en stor barriere i forhold til at få især ufaglærte på efteruddannelse. Med e-learning foregår undervisningen i trygge rammer derhjemme eller på arbejdspladsen og ikke som klassisk klasseundervisning, hvilket formentlig vil få flere til at takke ja til efteruddannelse.

LÆS OGSÅ: Online-efteruddannelser hitter i landets fagforbund - også efter corona

For det femte vil e-learning være langt mere fleksibelt for den enkelte og for virksomhederne, fordi det vil være nemmere at forene med familielivet og få passet sammen med virksomhedens daglige drift, da medarbejdere tages korte tid ud af driften.

Endelig vil et digitaliseret AMU-system også indebære et mere effektivt system, hvor den enkelte bruger kortere tid på efteruddannelse, produktionstabet bliver mindre hos virksomhederne og udgifterne til transport, overnatning og VEU-godtgørelse bliver mindre.

Alt i alt ser Dansk Erhverv en offentlig investering i en digitalisering af AMU-systemet som både helt afgørende for systemets overlevelse og som løsningen på mange udfordringer i AMU-systemet. Vi håber derfor, at det kan blive et væsentligt tema i de kommende trepartsdrøftelser om VEU.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.