Debat:
Læring skal være meningsfuld - især for voksne

Petra
21. jun. 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

FORLEDEN LÆSTE JEG PÅ A4 Uddannelse et debatindlæg under overskriften "AOF til parter i VEU-forhandlinger: Se nu vores potentiale - vi kan bygge bro til uddannelse og beskæftigelse" fra John Meinert Jacobsen, der er direktør for AOF Danmark.

LÆS OGSÅ: AOF til parter i VEU-forhandlinger: Se nu vores potentiale - vi kan bygge bro til uddannelse og beskæftigelse

Jeg kan ikke være mere enig. Jeg har i mange år beskæftiget mig med voksnes læreprocesser og derfor handlede min afsluttende opgave i  erhvervspædagogik om ”Voksnes læreprocesser i voksenpædagogiske miljøer”. Mine erfaringer fra praksis blev bekræftet af de teorier, elevevalueringer og rapporter om voksnes læreprocesser, jeg har arbejdet med i denne sammenhæng.

Læring skal være meningsfuld - især for voksne. Der skal tages hensyn til de kompetencer og ressourcer den enkelte voksne har. Realkompetencevurdering er vigtigt, men giver kun mening, hvis individuelle kompetencer bliver styrket og udnyttet i uddannelsen. Individuelle behov, præget af erfaringer og den aktuelle situation, motiverer voksne til læring. Derfor skal (og kan) kasserne tilpasses efter mennesker. Der findes adskillige pædagogiske didaktiske tiltag, der kan anvendes og evalueres sammen med deltagere! Og det er fx ikke nødvendigvis den skriftlige opgave, vokseneleven skal aflevere for at ”bestå” uddannelsens krav.

VOKSNE SKAL OG KAN medbestemme undervisningens mål og indhold. Det giver mulighed for at tilrettelægge undervisningen praksisnær og meningsfuld for den enkelte. Og ja, der skal og kan tages hensyn til deltagerens forskellige forudsætninger, fx kan teorien om anerkendende kommunikation formidles meningsfuld til de elever, som arbejder i dagplejen og dem der arbejder i specialområde.

Voksne har brug for et andet læringsrum og en anden form af formidling end yngre elever
Petra Schulz, underviser og cand.mag. i kommunikation

Voksne har brug for et andet læringsrum og en anden form af formidling end yngre elever. Tilrettelæggelsen af undervisningen, med alle de faktorer begrebet indebærer, kræver et andet syn. Voksne har en livshistorie, de bygger det nye læring op på, og voksne forventer at blive behandlet og anerkendt som voksne mennesker med erfaring- fagligt og i livet. Information om voksenuddannelsen er i den grad vigtig - for arbejdsgiverne og medarbejdere. Min erfaring har vist, at hverken arbejdsgivere eller medarbejdere ved meget om den uddannelse de ”skal have” for at dygtiggøre sig - og voksne, erfarne, kompetente mennesker bliver ikke motiveret til efteruddannelse, hvis virksomheden ikke har en relevant begrundelse for medarbejderens videreuddannelse.

VOKSENUDDANNELSE SKAL TILPASSES TIL de behov, der opstår i praksis. Er det skriftlige opgaver, karakter og afsluttende eksamener, der skal styre voksenuddannelsen eller er det ny viden, som direkte kan anvendes i praksis? Hvordan tilpasses uddannelsen bedst muligt, sådan at det giver mening for virksomheden og medarbejdere? Løbende kommunikation mellem uddannelsesinstitution, virksomhederne og medarbejder giver mulighed for at tilpasse uddannelsens struktur og indhold efter ønsker og behov. Fleksibilitet er nøgleordet her: Hvad har praksis brug for? Hvad har deltagere
brug for?

Ja, omfattende virksomhedsopsøgende arbejde, der involverer chefer OG medarbejdere, hvor uddannelsens struktur og indhold vil sikkert motivere begge parter til at se mening i efteruddannelsen.

Om Petra Schulz

Jeg har været underviser på den Pædagogisk Assistentuddannelse. De sidste fem år af min ansættelse var jeg med til at udvikle den Lokale Undervisnings Plan (LUP) og facilitere undervisningen på EUV (Erhvervs Uddannelse for Voksne). I min afsluttende opgave i erhvervspædagogik har jeg beskæftiget mig med Voksnes Læreprocesser og motiverende miljøer.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.