DI:
Digitalt er VEU-systemet ikke fulgt med tiden

Signe_Tychsen_Philip_2099-1200px
Foto: Pressefoto DI
27. maj 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.
Vi venter lige nu på, at regeringen inviterer arbejdsmarkedets parter til drøftelser om fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem. DI ønsker, at VEU ruster op på det grønne og det digitale område.

KRAVENE TIL MEDARBEJDERNES KOMPETENCER på arbejdsmarkedet har altid forandret sig. I denne tid har virksomhederne særlig fokus på grøn og digital omstilling. Det stiller krav til alle niveauer i danske virksomheder, for den grønne og digitale omstilling er ikke begrænset til særlige brancher eller uddannelsesniveauer. Sådanne kompetencer skal leveres af de nyansatte medarbejdere på arbejdsmarkedet, som har fået deres kompetencer i grunduddannelsessystemet. Men det skal i lige så høj grad leveres af medarbejdere, som allerede er i gang med deres arbejdsliv.

Temadebat: VEU trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, DA
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

For den sidste gruppe er mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet et hovedelement i at udvikle de nødvendige grønne og digitale kompetencer til fremtiden. Derfor skal systemet levere det rigtige.

Når virksomhederne skal tage den grønne og digitale stafet op og sikre den rigtige kompetenceudvikling, er det meget naturligt med udgangspunkt i virksomhedens konkrete behov og dernæst den enkelte medarbejders motivation for kompetenceudvikling. Det behov får virksomhederne opfyldt på mange forskellige måder, hvor det offentlige VEU-system er en af flere leverandører.

PÅ DET GRØNNE OMRÅDE bør VEU sætte hårdt ind på at sikre et udbud af kurser og forløb med den nyeste viden inden for det grønne område. Skal den danske arbejdsstyrke bevare det grønne forspring og bringe Danmark i mål med 70 procent-målsætningen, så er en ny satsning nødvendig. Netop den grønne omstilling har arbejdsmarkedets parter længe haft fokus på at sikre relevante kurser til. Men skal vi lykkes, skal AMU-udbyderne sikre et udbud af relevante kursuspakker målrettet den grønne omstilling.

Desværre oplever mange af vores medlemmer, at det offentlige VEU-system ikke på digitale områder er fulgt med tiden
Signe Tychsen Philip, underdirektør DI

Yderligere finder vi, at VEU-systemet bør oprustes på brugen af digitale teknologier. Desværre oplever mange af vores medlemmer, at det offentlige VEU-system ikke på digitale områder er fulgt med tiden. Virksomhederne efterspørger større fleksibilitet end den, som findes i dag, og de ønsker brug af undervisningsteknologier og -forløb, som i langt højere grad står på og inddrager de digitale muligheder. Der er i dag hos virksomhederne et stort fokus på, at VEU-kurset også bidrager til at skabe en værdi i virksomheden, ganske simpelt fordi efteruddannelse er en investering.

Samtidig oplever virksomhederne, at nogle af deres medarbejdere ikke har mulighed for at rejse hjemmefra for at kunne deltage i efteruddannelse, men gerne vil kompetenceudvikling, hvis det kan ske inden for virksomhedens egne rammer. Andre vil gerne udnytte overskydende tid i arbejdsdagen f.eks. mellem kundebesøg til kompetenceudvikling.

NÅR VI KIGGER IND I fremtidens VEU-system, er det derfor altafgørende, at systemet tilbyder en langt større fleksibilitet end i dag. Og det kan digitale undervisningsteknologier og -forløb være en del af løsningen på. Her skal vi huske, at de digitale muligheder i dag rækker langt videre end et videomøde eller gennemgang af powerpoints. Elementer fra gamification er her relevante at tænke ind, så der sker en involvering og aktivering af kursisterne i et læringsforløb. På nogle områder arbejdes der allerede i dag med digitale tvillinger, hvor den nye teknologi simuleres i et virtuelt miljø, som kan deles mellem mange kursister på en gang.

Skal det offentlige VEU-system bæres ind i fremtiden, hvor det fremstår som et attraktivt tilbud for både virksomheder og medarbejdere kræver det, at staten prioriterer midler til området i de kommende forhandlinger om voksen- og efteruddannelse. Disse midler skal dels medvirke til at udvikle undervisningstilbuddene, dels sikre den fleksibilitet, som efterspørges af brugerne.

LÆS OGSÅ: Reformkommissionen: Efteruddannelse skal være gratis for faglærte og ufaglærte

Vi har med interesse læst anbefalingerne fra Reformkommissionen og noterer os, at også de peger på en større brug af digitale læringsformer samt ikke mindst fleksibiliteten i systemet. Det er vanskeligt at sikre et udbud af relevant efteruddannelse i alle kroge af Danmark, men tilgængeligheden kan hjælpes på vej med større brug af blended learning og flipped classroom, hvor en del af forløbet gennemføres hos brugeren selv. Der er selvfølgelig læringselementer, som forudsætter tilstedeværelse, det skal systemet også give rum for. Vi ved, at der bl.a. i forbindelse med nyansættelser er brug for hurtig opkvalificering, så den nye medarbejder får de rigtige forudsætninger for at kunne udfylde sit job.

HVIS DET OFFENTLIGE VEU-SYSTEM  ikke kan stå for denne leverance, må virksomhederne kigge andre steder hen for at sikre, at deres medarbejdere får de bedste forudsætninger for at udfylde deres job.

Derfor er der brug for, at parterne om voksen- og efteruddannelse sætter sig sammen om bordet for at sikre den nødvendige nyudvikling, så udviklingen i virksomhederne ikke sættes i stå, og medarbejderne får de relevante kompetencer. Jeg ser frem til, at trepartsforhandlinger om netop VEU sættes i gang – jo hurtigere jo bedre.

Og ja, der vil være udfordringer for nogle kursister i sådanne læringsmiljøer, men ikke desto mindre er det et miljø, som på mange måder ligner den hverdag, de møder i deres job. Udbredelsen af digitale teknologier vokser også i virksomhederne, så at lade VEU-systemet stå over på denne fornyelse vil være katastrofalt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.