John_Norman_direkt__r_EUC_Sj__lland_1650_px
John Norman, direktør EUC Sjælland

Direktør på erhvervsskole:
Hvad skal vi med klimaerhvervsskoler?

9. mar. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

VI SKAL GØRE DANMARK til foregangsland for den grønne omstilling, og her er uddannelsessektoren en af de vigtigste nøgler til at skabe den nødvendige udvikling og fremdrift. Klimaerhvervsskolerne vil stå som katalysator for varig bæredygtig forandring. Nye klimaløsninger kræver et stærkt samarbejde, og den grønne omstilling er en historisk mulighed for at styrke samarbejds- og erhvervsnetværk i et internationalt og nationalt perspektiv.

Temadebat: Klimaerhvervsskoler

Regeringen har foreslået, at der etableres tre nye klimaerhvervsskoler, der skal være “kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed”.

A4 Uddannelse har spurgt en række erhvervsskoledirektører, hvad de siger til idéen om klimaerhvervsskoler, samt hvor de synes, at de tre skoler bør ligge og hvorfor.

Deltagere i debatserien:

Etableringen af en klimaerhvervsskole i Region Sjælland, mener jeg ikke er et spørgsmål om at investere i mursten og bygge nye skoler. Grundlaget er derimod et kraftfuldt netværkssamarbejde, hvor der er udvikling og videndeling mellem alle parter med fokus på blandt andet bygge- og anlægsbranchen, jordbrug og fødevarer, grøn transport og bio-solutions. Med økonomiske midler afsat fra politisk side sammensat med vores tætte samarbejde med erhvervslivet, muliggøres det, at vi optimerer og skærper vores viden om bæredygtighed, og implementerer det i sådan en grad, at vi uddanner og efteruddanner faglært arbejdskraft med de nyeste teknologier.

LÆS OGSÅ: Første tømreruddannelse i bæredygtigt byggeri på vej

Regionen er under omfattende forvandling. Femern Belt-forbindelsen etableres, og virksomheder ser et stort potentiale i at placere sig på Femern-korridoren, som ikke kun binder Danmark sammen med Tyskland, men også binder Skandinavien sammen med Europa. Det skaber vedvarende vækst, arbejdspladser og eksport på Sjælland og øerne og øger attraktiviteten for erhvervslivet. Samtidigt vurderes det, at virksomheder på Sjælland og øerne bliver førende i Europa inden for udviklingen af grønt byggeri i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

REGION SJÆLLAND ER ET STORT VÆKSTCENTER, det er åbenlyst. Derfor mener jeg, at placeringen af en ny klimaerhvervsskole vil sikre, at vi står klar med kompetent faglært arbejdskraft, der har den nyeste viden om grøn omstilling og bæredygtigt byggeri. Det vil løfte erhvervslivet i Danmark, og er en stærk ressource, der er attraktiv internationalt.

Fremtidens klimaerhvervsskole her i regionen kan være med til at uddanne kandidater i at tænke i løsninger, som gavner klimaet og optimerer den måde, hvorpå vi opbevarer og fragter varer til vands, til lands og i luften
John Norman, direktør EUC Sjælland

Bygge- og anlægsbranchen i Region Sjælland udgør ca. 30 pct. af regionens mest succesfulde virksomheder. Byggeindustrien er stærkere repræsenteret i regionen end i resten af landet, hvor andelen af bygge- og anlægsvirksomheder kun udgør 21 pct. Den reelle succes i branchen afhænger netop af, at der er håndværkere indenfor byggeriet, som kan omsætte bygherrens vision, arkitektens streg og ingeniørens beregninger i praksis til konkret bæredygtigt byggeri. Den nyeste viden der genereres på en klimaerhvervsskole, mener jeg dermed er den sikreste investeringsvaluta for fremtiden i bygge- og anlægsbranchen.

LÆS OGSÅ: Det mener EUD-cheferne om klimaerhvervsskoler

Også transportbranchen er en nøglespiller, når det handler om at se på grønne løsninger nationalt. Med uddannelse og efteruddannelse inden for eksempelvis transport, alternative transportformer, optimeret lastning og forsyningskædeoptimering, er vi med til at fremtidssikre branchens arbejdskraft og samtidig sænke branchens CO2-udledninger i et område af Danmark, som via Femern er på vej til at udvikle sig til en transportkorridor, der forbinder Hamborg med Oslo. Fremtidens klimaerhvervsskole her i regionen kan være med til at uddanne kandidater i at tænke i løsninger, som gavner klimaet og optimerer den måde, hvorpå vi opbevarer og fragter varer til vands, til lands og i luften.

EUC Sjælland har et nært samarbejde med de tre borgmestre fra Køge, Næstved og Vordingborg kommuner, og vi byder samtidig faglige organisationer, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner velkommen i et samarbejdsnetværk, hvor den grønne omstilling er hovedfokus med det ønske at etablere et kraftcenter for bæredygtighed og uddannelse i Region Sjælland.

Om EUC Sjælland

Skolen blev oprettet i 1999 ved en fusion mellem to tekniske skoler og en håndværkerskole. I 2003 blev EUC Sjælland udvidet med to centre for arbejdsmarkedsuddannelser.I dag har EUC Sjælland afdelinger i Næstved, Køge, Haslev, Vordingborg og Greve. Skolen udbyder over 20 ungdomsuddannelser og en lang række AMU kurser - og har mere end 10.000 under uddannelse årligt.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.