Erhvervsskoleelever:
Indfør praktik på HTX

Julie_K__lskov_Madsen2
24. maj 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

HTX ER IKKE en mere nørdet udgave af en STX, men en erhvervsrettet uddannelse. Derfor mener EEO, at den bør behandles derefter. Der skal indføres erhvervspraktik og virksomhedssamarbejde som en del af undervisningen, så elever får lov til at komme ud og opleve virkeligheden, styrke deres praktiske kompetencer og blive bedre klædt på til senere at skulle ud i erhvervslivet.

De praktiske færdigheder skal ud og prøves af i virkeligheden, hvis ikke elevernes evner blot skal støve til på skolen
Julie Kølskov Madsen, formand, Erhvervsskolernes ElevOrganisation

HTX skal ikke blot puttes i samme kasse som STX. Det er ikke bare et lidt anderledes gymnasium, men et erhvervsrettet teknisk gymnasium. Derfor skal det også kunne mærkes på uddannelserne. I dag er det ikke noget, man mærker meget til på HTX, og det synes vi i EEO ikke er godt nok. HTX’ere skal være i kontakt med erhvervslivet og opleve, hvordan hverdagen er i virksomhederne. Derfor vil vi gerne have indført erhvervspraktik som en del af pensum. Det giver eleverne mulighed for at mærke på egen krop, hvordan det er at være i en virksomhed.

LÆS OGSÅ: Skolen skal ikke bare være bøger og teori - dannelse handler også om praktisk faglighed

HTX-elever sidder ofte i et klasselokale hele dagen og har fag som teknologi, hvor de lærer at opfinde og skabe et produkt - de skal endda markedsføre det. Gennem undervisningen lærer de at kommunikere deres tanker og ideer via kommunikation og it. Men ofte starter og slutter det i klasselokalet. De praktiske færdigheder skal ud og prøves af i virkeligheden, hvis ikke elevernes evner blot skal støve til på skolen. På en erhvervsrettet uddannelse må det være alfa og omega, at eleverne har erhvervsrettede fag med en stærk kobling til det virkelige erhvervsliv, både gennem erhvervssamarbejder på skolen og gennem erhvervspraktik i virksomhederne.

Eleverne på HTX mener ikke, at deres uddannelse er tæt nok på virkeligheden, som den er i dag
Julie Kølskov Madsen, formand, Erhvervsskolernes Elevorganisation

VIRKSOMHEDERNE HAR brug for unge, engagerede medarbejdere, der har entusiasme og gejst til at lære og udvikle og forstå den verden, der er omkring dem. Hvorfor ikke give eleverne blod på tanden, allerede mens de går i skole? Eleverne på HTX har netop taget en teknisk uddannelse, fordi de gerne vil være med til at komme på nye ideer og få en større erfaring i at skabe fremtidens teknologi. Derfor skal man også give dem muligheden, mens de går på gymnasiet.

LÆS OGSÅ: Rosenkrantz-Theil: Børn helt ned i 6. klasse skal have mulighed for at bygge robotter

Det vil ikke blot være en mulighed for elever, der får erfaring og muligheden for at prøve noget af på egen hånd, men også muligheden for virksomheder, der kan finde engagerede elever - måske endda deres kommende medarbejdere. Det, at inkludere HTX-elever i erhvervslivet, giver eleverne mulighed for lettere at komme i job og virksomhederne mulighed for at uddanne deres fremtidige arbejdskraft.

ELEVERNE PÅ HTX MENER IKKE, at deres uddannelse er tæt nok på virkeligheden, som den er i dag. De oplever ikke, at de fag, de har i skolen, giver dem mulighed for at føre deres ideer ud i livet. Det er ikke godt nok, at de sidder i et klasselokale uden at prøve ting af på egen hånd. EEO mener, at man skal tage HTX alvorligt og give bedre mulighed for, at eleverne kan blive klogere, dygtigere og ikke mindst give dem et bedre indblik i, hvad de skal efter dere uddannelse.

Ved at føre virkeligheden ind på skolerne og give eleverne mulighed for at komme ud i virksomhederne kan vi få dygtigere og mere engagerede unge, til gavn for både dem selv og for deres kommende arbejdsgivere. Derfor mener EEO, at der skal indføres erhvervspraktik og virksomhedssamarbejder på HTX.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.