Finn_Karlsen_direkt__r_EUC_Syd_4_1650px
Finn Karlsen, direktør EUC Syd Foto: Pressefoto EUC Syd

Debat:
Der skal være flere end tre klimaerhvervsskoler

25. feb. 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

DET ER EN STOR GLÆDE, at erhvervsskolerne kommer på den bæredygtige dagsorden, idet regeringen lægger op til, at der etableres tre klimaerhvervsskoler, der skal fokusere på uddannelse af den arbejdskraft, der skal implementere miljøvenlige produktionsformer i eksempelvis landbrug, industri, transport, byggeri mv.

Temadebat: Klimaerhvervsskoler

Regeringen har foreslået, at der etableres tre nye klimaerhvervsskoler, der skal være “kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed”.

A4 Uddannelse har spurgt en række erhvervsskoledirektører, hvad de siger til idéen om klimaerhvervsskoler, samt hvor de synes, at de tre skoler bør ligge og hvorfor.

Deltagere i debatserien:

Jeg vil indlede med at dvæle lidt ved tallet tre, som nogle steder endda er beskrevet som tre helt nye erhvervsskoler. Umiddelbart kan man drøfte, om der er behov for nye skoler, når de nuværende skoler allerede har faciliteter, viden og kompetencer til at uddanne arbejdskraft til at implementere den grønne dagsorden. De nuværende erhvervsskoler vil kunne starte på denne dagsorden allerede i morgen, hvorimod nye institutioner hurtigt kan udskyde uddannelse af den bæredygtige arbejdskraft en del år ud i tiden.

LÆS OGSÅ: Regeringen har sikret erhvervsskolerne over 6.000 kroner mere per elev om året

Hvis man ser lidt på tallet tre, så kan en geografisk spredning hurtigt betyde en lang transporttid for elever, pres på skolehjemspladser ligesom der vil blive uddannelsesområder, hvor de tilrettede uddannelser ikke vil blive dækket ind med elever.

For de nye klimaerhvervsskoler er det vigtigt, at faglig viden og bæredygtig dannelse går hånd i hånd
Finn Karlsen, direktør EUC Syd

Jeg vil derfor anbefale, at man placerer en klimaerhvervsskole i hvert af de gamle amter, dvs. at de 14 klimaerhvervsskoler således ville kunne servicere et naturligt geografisk arbejdskraftopland. Skolen vil kunne nås af de fleste inden for en rimelig transporttid og agere videnscenter for virksomhederne på den grønne dagsorden, da virksomhederne har en naturlig relation til klimaerhvervsskolen.

LÆS OGSÅ: Analyse: Rosenkrantz-Theil bløder op om sommerens prøver

SER MAN PÅ UDDANNELSE af de personer, der skal facilitere den grønne omstilling, så er det vigtigt, at de fremtidige faglærte har den fornødne faglige indsigt i, hvordan man omstiller produktion og produktionsmetoder ved brug af grøn energi, mindst muligt CO2-udslip, genbrug af energi, smartgrid løsninger osv.

Men lige så vigtigt er det, hvilke holdninger vi udstyrer disse fremtidige medarbejdere med, og uden at gå ind i en lang diskussion om dannelse så mener jeg, begrebet bæredygtig dannelse må ligge højt på dagsordenen. Lone Belling skriver, at bæredygtig dannelse er en tilgang til dannelse, som forholder sig til det 21. århundredes nøgleudfordringer med håbet om at bidrage til en bæredygtig fremtid. Meget afhænger af, hvordan vi som mennesker og menneskehed kommer til erkendelse, og hvordan vi handler lokalt og globalt. Dertil er dannelse med et bæredygtigt perspektiv et væsentligt bidrag. For de nye klimaerhvervsskoler er det vigtigt, at faglig viden og bæredygtig dannelse går hånd i hånd.

LÆS OGSÅ: EUD-ledere kritiserer lærepladsaftale: "Hænger ikke sammen for os"

Spørgsmålet, som jeg vil lade stå og blafre lidt i vinden, er, om man kan forestille sig, at bæredygtig dannelse ikke skal dannes generelt i uddannelsessystemet, hvis vi skal omlægge vores samfund til at arbejde med den grønne dagsorden.

DET NÆSTE SPØRGSMÅL omkring klimaerhvervsskolerne er, hvordan de er indrettet. Man kan vel ikke forestille sig, at klimaerhvervsskolerne ikke skal fungere som et slags eksperimentarium, hvor man med eksemplets magt kan se, hvordan et landbrug indrettes, så det enorme energiforbrug i landbruget gøres langt mere bæredygtigt, end det er i dag, eller der er etableret et 0-energi hus på erhvervsskolen, eksempler på smart grid løsninger osv.

Jeg glæder mig til at følge debatten og processen hen imod etablering af et antal klimaerhvervsskoler. Det er på tide at dagsordenen sættes, og vi i fornøden grad får uddannet den arbejdskraft, der har viljen og evnen til at implementere bæredygtige løsninger på vores arbejdspladser.

Om EUC Syd

EUC Syd, med hovedkontor i Sønderborg, har erhvervsuddannelser, akademiuddannelser, HTX (teknisk gymnasium), IB (International Baccalaureate) samt efteruddannelser og AMU-kurser.Der er afdelinger i Aabenraa, Haderslev, Tønder og Sønderborg.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.