Tina_Jensen_rektor_FGU_NORD_redigeret
Foto: Tobias Kobborg/Ritzau Scanpix

Rektor:
FGU skal finansieres på lige fod med ungdomsuddannelserne

6. apr. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

JEG ER IKKE I TVIVL OM, at intentionerne var de allerbedste, da den politiske forligskreds bag reformen, hvor FGU kom til verden, besluttede, at FGU skulle være hovedvejen til uddannelse eller varig beskæftigelse. Men jeg kan blive i tvivl om, hvorvidt de har glemt os her midt i opstartsprocessen?

Temadebat: FGU i frit fald

Et samlet tilbud til de mange unge under 25 år uden uddannelse og job. Det var tanken bag den forberedende grunduddannelse (FGU), da den så dagens lys i 2019. Men elevtallet er faldende, og økonomien skranter. A4 Uddannelse har derfor spurgt en række ledere på FGU-institutionerne om, hvilke udfordringer de har på deres institution, og hvordan de kan løses.

Deltagere i debatserien:

Bestyrelse, ledelse og personale havde stor optimisme, vilje og energi til at tage imod de unge i august 2019, men der viste sig at være langt flere udfordringer.

En udfordrende opstart i mangelfulde og ikke godkendte bygninger, manglende netværk og it-systemer og for at toppe det, så kom der efterfølgende corona-nedlukninger og fjernundervisning, elevnedgang, dårlig økonomi og tilpasninger. Det har været grund til mange nødråb til først Børne- og Undervisningsministeriet og så til politikerne.

LÆS OGSÅ: Skulle hjælpe unge i job: Ny uddannelse lider under stort fravær

På FGU Nord, som dækker Gladsaxe, Ballerup, Herlev, Lyngby-Taarbæk og Gentofte med skoler i Gladsaxe og Ballerup, kæmpes der hver dag af personale og passionerede lærere for at lave et godt tilbud til de unge, der målgruppevurderes til os af vores fem kommuner.

MEN VI MÅ KONSTATERE, at vores driftsøkonomi ikke hænger sammen. Der mangler penge til at kunne ansætte lærere nok til at kunne lave det helt rigtige FGU-tilbud til de unge i vores målgruppe.

Selvfølgelig hænger det også sammen med, at elevtallet er dalet. Hvilket kan skyldes den lave arbejdsløshed i samfundet, at kommunerne ikke sender elever nok til FGU fordi egenbetalingen for kommunerne er for høj eller at vores tilbud ikke er det rigtige.

Vores unge har brug for at føle sig ligeværdige med andre unge
Tina Jensen, rektor FGU NORD

Men vores økonomiske udfordringer skyldes ikke alene, at elevtallet er dalet. Taxameteret pr. årselev er for lavt. Undersøgelser lavet af blandt andre FGU Danmark og 3F viser, at der mangler omkring 9.-10.000 kroner pr. årselev for at drive en FGU-institution.

LÆS OGSÅ: EUD og AMU får ikke færre eksamener til sommer - FGU’erne må selv bestemme

De gode tanker i lovgivningen, som jeg som rektor står 100 procent inde for, er det rigtige, rummer indsatser som helhedsorienteret undervisning, inkluderende læringsmiljø, erhvervstræning, undervisning på tværs og på flere niveauer og med løbende optag. De indsatser skal tilsammen skabe grundlag for afklaringen af de unge personligt, socialt og fagligt. Men dette kræver lærerkræfter, som koster penge. På FGU har vi en lavere normering end vi ser på ungdomsuddannelserne, og det skal vi ikke have. Dette på grund af de udfordringer og behov, som vores målgruppe har. Derfor koster det mere pr. årselev at drive en FGU end for eksempel på en erhvervsskole.

DEN MÅLGRUPPE, VI MODTAGER, har ofte mange og forskellige udfordringer, som vi skal tage hånd om, samtidig med at vi skal afklare og klargøre dem til uddannelse eller beskæftigelse. Vi kan på FGU ikke søge om den fulde SPS-støtte (socialpædagogisk støtte) på lige fod med andre ungdomsuddannelser. Man har valgt at vores målgruppe, som har et stort behov for det, ikke kan få støttetimer i undervisningen, andet end hvis de har et fysisk handicap eller er ordblinde. Men hvis man er gymnasieelev, kan man godt få det. Det giver ikke mening. Vores unge har brug for at føle sig ligeværdige med andre unge.

I sidste ende er det de unge, vi alle taler om, der er taberne i dette!
Tina Jensen, rektor FGU NORD

Jeg er ikke i tvivl om, at FGU er en rigtig god løsning for en stor andel af de unge, der skal hjælpes videre i uddannelsessystemet eller i job, men der skal ændringer til, som vi har erfaret siden opstart.

LÆS OGSÅ: Analyse: Minister åbner slaget om ungdomsuddannelser

Jeg mener, at man bør tilpasse taxameteret til driften, og jeg mener, at FGU skal være statsfinansieret på lige fod med ungdomsuddannelserne, men med en form for målgruppevurdering af den unge hos kommunen, så samarbejdet om den unge bibeholdes mellem kommunerne og FGU-institutionerne. Det er afgørende for, at vi fælles lykkes med de unge. Sidst, men ikke mindst vil fuld SPS-støtte til de unge på FGU gøre en stor forskel for en positiv gennemførelse af den enkelte unges FGU.

I sidste ende er det de unge, vi alle taler om, der er taberne i dette!

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.