Kim_Kabat_FGU___stjylland
- Vi har især brug for en positiv tilgang til FGU, hvor unge i målgruppen har ret til at gå på FGU – uden en ”negativ” målgruppevurdering som adgangsbillet, siger Kim Kabat, direktør på FGU Østjylland. Foto: FGU Øst, pressefoto

FGU-direktør:
Vi har brug for et tættere samarbejde med ministerierne

19. apr. 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

I FGU ØSTJYLLAND ER VI HELDIGE. Vi har et godt samarbejde med vores fire dækningskommuner og aftagerskoler. Vi fik ved vores etablering i 2019 - stort set - okay rammer økonomisk og bygningsmæssigt - det er mere, end mange af vores søskendeinstitutioner fik. Og der har været stor velvilje og forståelse for vores hårde fødsel og korte levetid som organisatoriske tumlinger fra vores samarbejdspartneres side.

Temadebat: FGU i frit fald

Et samlet tilbud til de mange unge under 25 år uden uddannelse og job. Det var tanken bag den forberedende grunduddannelse (FGU), da den så dagens lys i 2019. Men elevtallet er faldende, og økonomien skranter. A4 Uddannelse har derfor spurgt en række ledere på FGU-institutionerne om, hvilke udfordringer de har på deres institution, og hvordan de kan løses.

Deltagere i debatserien:

Den velvilje er dog efterhånden ved at blive lidt anstrengt, idet vores svækkede løfteevne også rammer dem.

Udfordret opstart og elevnedgang

I de 2,5 år vi har eksisteret, oplevede vi, at det første år, med ministerens egne ord, ”på alle tænkelige måder [har] været ét langt mareridt”. Derefter kom coronanedlukning i flere omgange suppleret af zoneopdelinger og drift af seks testcentre. Det er vanskelige vilkår at opbygge en uddannelsesorganisation fra bunden under. Læg dertil, at vi bestod af 130 virksomhedsoverdragne medarbejdere fra 10 organisationer, som startede i FGU Østjylland syv dage før de 700 elevers første skoledag.

LÆS OGSÅ: Efter nedslående søgetal: Også frafaldet fra erhvervsuddannelserne skuffer

Parallelt med disse udfordringer har vi oplevet en kontinuerlig elevnedgang på 30 procent og deraf følgende tilpasninger. Vi er nu på den fjerde tilpasning. Det giver utryghed blandt personalet og kontinuitetsbrud i vores hverdag i form af underviserskift, værkstedslukninger samt kompetencetab og udfordringer med at dække hold ved sygdom.

Et tilbud med potentiale for en gruppe unge i en sårbar situation

FGU lignede en lille perle, da vi blev undfanget af aftalekredsen. Men for mange ting gik galt fra starten. Nu er vi forpjuskede og i dårlig forfatning. Alligevel er vi stadigvæk intakte nok til viljestærkt at arbejde for det potentiale, FGU har. Vi er et forberedende tilbud med potentiale.

Hele sektoren er ved at være i eksistenskamp
Kim Kabat, direktør FGU Østjylland

Vores elevgruppe er bredt sammensat af unge under 25 uden en ungdomsuddannelse. Der er elever, som modnes lidt senere, elever som har skolevægring, elever med kontakt til psykiatrien, ordblinde elever, elever som kommer fra specialskolerne, elever som har brug for et pusterum, elever som ikke har positive erfaringer fra folkeskolen, elever fra uddannelsesfremmede hjem, elever som er uafklarede osv. Alle elever, som har brug for nogle andre rammer til at udvikle og dygtiggøre sig samt til at finde deres potentialer.

Eleverne udtrykker behov for struktur, forudsigelighed, anerkendelse, involvering, respekt og et trygt socialt miljø for at lykkes og trives på FGU. Og selvom vi ikke lykkes fuldt endnu – så trives de unge på FGU.

LÆS OGSÅ: Særlig gruppe på ungdomsuddannelser trives dårligere end andre unge

Vi arbejder på at skabe læringsarenaer, hvor eleverne kan lære praktisk gennem deltagelse i forpligtende arbejds- og læringsfællesskaber, teori og gennem personlig- og social udvikling.

Vi søger at udvikle medindflydelse og elevdemokrati i en individuel uddannelse med løbende optag og løbende udskrivning. Vi har ambition, vilje og kærlighed til at udvikle vores FGU.

En fejlvurderet finansieringsmodel

Der er mange gode viljer omkring FGU og vores kerneopgave. Alligevel oplever vi os lidt stedmoderligt behandlet af vores statslige arbejdsgivere. Finansieringsmodellen har vist sig strukturelt underfinansierende som følge af elevforskydning mod flere produktionsgrunduddannelseselever end almengrunduddannelseselever end antaget. Værksteder med autentisk produktion er væsentligt dyrere end klasselokaler.

Unge i sårbare situationer har komplekse udfordringer, som kræver mere end en enkelt monoministeriel streng på guitaren!
Kim Kabat, direktør FGU Østjylland

Oveni følger FGU konjunkturerne modsatrettet. Den aktuelle højkonjunktur gør, at flere elever kan få ufaglærte jobs og få afprøvet sig på arbejdsmarkedet - hvilket er godt for dem. Men for os som uddannelsesinstitution med en særlig professionsidentitet, som man ikke kan uddanne sig direkte til, er der behov for en stabiliseringsmekanisme, der modvirker større kompetencetab og økonomisk svækkelse.

LÆS OGSÅ: Professor: Vi risikerer at få en coronageneration af unge arbejdsløse

Begge dele sker for os aktuelt med store tab til følge. Så store, at hele sektoren er ved at være i eksistenskamp.

En ressource- og kompetencesvækket FGU-sektor vil være i risiko for at miste relevans for både elever og kommuner. Så der er brug for politisk handling. Ellers risikerer vi en selvforstærkende negativ dobbelt spiral af stigende håbløshed og irrelevans. Vi har brug for en korrigeret finansieringsmodel - men penge gør det ikke alene. Vi har især brug for en positiv tilgang til FGU, hvor unge i målgruppen har ret til at gå på FGU – uden en ”negativ” målgruppevurdering som adgangsbillet. Vi har brug for regelforenkling, for at kunne lave målrettede individuelle forløb.

Og vi har ikke mindst brug for et tættere samarbejde mellem beskæftigelsesministeriet, socialministeriet og undervisningsministeriet. Unge i sårbare situationer har komplekse udfordringer, som kræver mere end en enkelt monoministeriel streng på guitaren!

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.