Tommy

FGU-rektor:
Lave elevtal er ikke kun kommunernes skyld

8. apr. 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

ALLE, OGSÅ UDDANNELSESORDFØRERNE på Christiansborg, er bevidste om de kropumulige forhold FGU-institutionerne har haft, og fortsat står med. Fra kaotisk opstart, over en lang periode med Covid-19, til fysiske rammer og økonomi. Det sidste, reformøkonomien, har ministeren lovet at kigge på en ekstra gang, og jeg er ikke i tvivl om, at hun vil erkende det, som alle ved – den er helt gal. De samme personer ved også, det er en vigtig samfundsopgave, ligesom de anerkender, at FGU’s opgave er kompleks. Det kalder på særlig opmærksomhed.

Temadebat: FGU i frit fald

Et samlet tilbud til de mange unge under 25 år uden uddannelse og job. Det var tanken bag den forberedende grunduddannelse (FGU), da den så dagens lys i 2019. Men elevtallet er faldende, og økonomien skranter. A4 Uddannelse har derfor spurgt en række ledere på FGU-institutionerne om, hvilke udfordringer de har på deres institution, og hvordan de kan løses.

Deltagere i debatserien:

At elevtallet er lavt, skyldes ikke kun kommunerne, men i højere grad bl.a. højkonjunktur, mindre årgange, og Covid-19’s skyld i fagligt efterslæb i folkeskolen.

Forandringerne har været store, med opbygning af en helt ny skoleform. Og er det fortsat
Tommy H. Widriksen, rektor FGU Øresund

PÅ TRODS AF DE KRAFTIGE MODVINDE undervejs, har utrættelige rektorer, direktører, skoleledere, vejledere, administrativt personale og undervisere udrettet mirakler. Benhårdt arbejde. Det ved vi, og det mærker vi, allesammen. Det kan selvfølgelig ikke fortsætte sådan. Det holder ingen af os til. Men rigtig mange FGU-institutioner får sendt en stor andel af eleverne godt videre i uddannelse eller job.

LÆS OGSÅ: Fordobling af anbragte unge på FGU

For FGU Øresund er det af stor betydning, at vi sender robuste elever videre. Fagligt og med personlige kompetencer der kan tåle modvinden. Det hårde arbejde har båret frugt, og FGU har efterhånden en høj kvalitet i kerneydelsen.

Samtidig viser den sidste trivselsundersøgelse, at FGU-elever faktisk trives rigtig godt. Men det er primært undervisernes og vejledernes fortjeneste, at elevernes trivselsundersøgelse stråler, og et udtryk for, at FGU, sammen med KUI, er så meget længere to et halvt år efter opstarten, trods de manglende rammebetingelser.

LÆS OGSÅ: Skulle hjælpe unge i job: Ny uddannelse lider under stort fravær

Og et rigtig vigtigt element i FGU-institutionernes medvind er, at personalet er kompetenceudviklet til at være FGU-ansatte. Det er en speciel disciplin, og forandringerne har været store, med opbygning af en helt ny skoleform. Og er det fortsat.

Jeg synes eleverne fortjener, at vi får succes med reformen
Tommy H. Widriksen, rektor FGU Øresund

Det kræver ro. Det er det vigtigste incitament til at få styr på økonomien – vi kan simpelthen ikke miste flere medarbejdere – det er rasende svært at finde fuldgode erstatninger, når vi har brug for det, og uro kan betyde, at dygtige medarbejdere selv søger væk. FGU-viden vil forsvinde ud af sektoren. Viden som 140 millioner til kompetenceudvikling har finansieret. Viden er guld. Ikke mindst i FGU-regi.

LÆS OGSÅ: Knap hver sjette elev på EUD og FGU har oplevet uønsket seksuel opmærksomhed

Vi har efterhånden så stor kvalitet i pædagogikken, undervisningen og organisationen generelt, at den viden, og forståelse for kerneopgaven i FGU, er så rasende nødvendig for, at politikerne i sidste ende kan juble over den store reform, de selv satte i søen. Jeg synes eleverne fortjener, at vi får succes med reformen.

SÅ FGU-INSTITUTIONERNE GØR rigtig mange ting rigtigt. Vi har forstået ideerne i en udmærket reform, og vi kan omsætte intentionerne til virkeligheden. Vi er ikke i mål, og den fireårige implementeringsfase kører til sommeren 2023. Men tænk hvad vi kan udrette, hvis vi også får vilkårene til at stemme overens med vores virkelighed. Så nu skal politikerne gøre det rigtige.

Det kræver investeringer, og det kræver vilje fra Christiansborg – fundamentet skal være bæredygtigt, men så er jeg også ret overbevist om, at Danmarks FGU-institutioner kan udfylde rammerne med høj kvalitet. Til glæde for alle ansatte. Til stor gavn for Danmark. Men ikke mindst til både glæde og gavn for de unge. Var det ikke drivkraften til den store reform?

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.