3F om VEU:
Lad os nu komme til forhandlingsbordet – det haster

S__ren_Heisel_forbundssekret__r_3F_Pressefoto
3. jun. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

EFTERUDDANNELSE HAR MÅSKE aldrig være vigtigere end lige nu – men aldrig har vi haft så lidt af den. Og det er et kæmpe uforståeligt paradoks, fordi vi står aktuelt over for enorme udfordringer på arbejdsmarkedet.

Temadebat: VEU trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, DA
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Derfor er der behov for en ny trepartsaftale, hvor også regeringen viser, at den vil en øget og bedre efteruddannelse, og ikke mindst afsætter den nødvendige økonomi. Ja, vi undrer os faktisk over, at vi stadig ikke er indkaldt til realitetsforhandlinger.

LÆS OGSÅ: Analyse: Rosenkrantz-Theil overser EUD, FGU og VEU - men det er næppe ond vilje

Kompetencekravene på arbejdsmarkedet har længe været stigende. Men der er sat ekstra turbo på nu, for fremtiden stiller markant højere krav. Det betyder, at det for alle på arbejdsmarkedet, uanset hvilken uddannelse man har, slet ikke er nok med en uddannelse fra ungdommen. Svendeprøver og uddannelsesbeviser holder simpelthen ikke længere gennem et helt arbejdsliv. Og for de mange helt uden uddannelse, er løbende efteruddannelse fuldstændig afgørende.

3F’erne vil efteruddannelse, som er brugbar og nødvendig for den virksomhed, de er på
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F

Dertil kommer de kompetencer, der er nødvendige, i forhold til den ambitiøse grønne klimaomstilling, som nu er forstærket med en energikrise. Der skal derfor løbes stærkt i de kommende år for at gøre os selvforsynende med grønne løsninger, og det kræver reel investering i efteruddannelse med konstant ”up-to-date” uddannede faglærte og dygtige ufaglærte.

Det er en total misforståelse og negligering af udfordringerne at tro, at disse kan modsvares af on-the-job-training, sidemandsoplæring og produktspecifikke instruktionskurser. Der er brug for klare faglige løft inden for både mindset, måden at samarbejde på og for faglige spidskompetencer.

DER ER DERFOR FLERE udfordringer, vi skal adressere i de kommende forhandlinger, og her vil jeg nævne et par stykker.

Der er alt for mange voksne, der ikke har basale færdigheder i at kunne læse, stave og regne. Vi har lige nu 600.000 danske voksne, der ikke kan læse på et basalt niveau, de kan fx ikke engang læse underteksterne på tv. Vi skal derfor konkret kunne aftale, hvordan der kan ske en kraftig nedbringelse af det alt for store tal af disse voksne. Vi ved, at der stadig er nogle, der er skole-forskrækkede og emnet kan være tabuiseret, men vi har i 3F gode erfaringer med at få igangsat screeninger og forløb for vores medlemmer. Men vi skal have en national plan for en samlet indsats.

Endvidere skal udbuddet af efteruddannelse løftes. Og her tænker jeg først og fremmest på AMU-tilbuddene, som primært bliver brugt af faglærte, men også som de ufaglærtes primære uddannelsessystem. Aktiviteten her er mere end halveret på 10 år. Der er AKUT brug for at styrke AMU-udbydernes økonomi mærkbart.

LÆS OGSÅ: Ny analyse: Sådan kan AMU-kurser motivere flere og styrke deres basale færdigheder

I forlængelse heraf er det også nødvendigt at stimulere AMU-efterspørgslen. Det er hverken fordi medarbejdere og virksomheder ikke har brug for det, eller fordi kurserne kan fås andre steder. Det er fordi, rigtig mange virksomheder ikke er klar over, hvordan offentligt udbudt efteruddannelse kan løfte virksomheden, og fordi, især mindre og mellemstore virksomheder, har meget vanskeligt ved at planlægge og tilrettelægge efteruddannelse. Der er simpelthen brug for mere opsøgende og uddannelsesplanlæggende arbejde.

For det er desværre en sejlivet myte, at medarbejderne ikke vil. Der kan, som nævnt, være nogle som er afskrækket af tidligere skolegang, men det er de få. Nej, medarbejderne vil gerne, men de har svært ved selv at være aktive ift. kompetencebehov uden virksomhedens aktive medvirken. For 3F’erne vil efteruddannelse, som er brugbar og nødvendig for den virksomhed, de er på.

LÆS OGSÅ: Kun 1 ud af 10 medarbejdere bruger VEU: “Der er ikke behov”

Det handler altså ikke om, at de ikke vil, eller ikke er motiverede for efteruddannelse. De har blot behov for, at der en ledelse, der tydeligt og inddragende sætter ord på de kompetencebehov, der er på virksomheden.

Jeg ser derfor frem til reelle trepartsforhandlinger – og det haster.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.