Olaf_Rye_adm.dir._Rybners_Redigeret
Olaf Rye er administrerende direktør i Rybners i Esbjerg, som har budt ind på at blive en af landets tre klimaerhvervsskoler

Direktør:
Derfor er klimaerhvervsskoler et vigtigt tiltag

3. feb. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

IDEEN OM KLIMAERHVERVSSKOLER er opstået i kølvandet på den grønne omstilling, der kræver ressourcer og nye kompetencer på arbejdsmarkedet. Alle analyser peger på massiv mangel på arbejdskraft i fremtiden - specielt mangel på almindelige erhvervsuddannede som smede, VVS’ere og elektrikere. Det er derfor tvingende nødvendigt, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse og samtidig at få kompetenceudviklet den arbejdsstyrke, der allerede findes. Flere unge skal rekrutteres til erhvervsuddannelserne, og flere voksne specialarbejdere og erhvervsuddannede skal videre- og efteruddannes.

Temadebat: Klimaerhvervsskoler

Regeringen har foreslået, at der etableres tre nye klimaerhvervsskoler, der skal være “kraftcentre med fagligt stærke miljøer for grøn omstilling og bæredygtighed”.

A4 Uddannelse har spurgt en række erhvervsskoledirektører, hvad de siger til idéen om klimaerhvervsskoler, samt hvor de synes, at de tre skoler bør ligge og hvorfor.

Deltagere i debatserien: 

Jeg er, som adm. direktør for Rybners erhvervsskole (se faktaboks nederst, red.) i Esbjerg, en af initiativtagerne bag den sydvestjyske konstellation, der har budt ind på at udvikle den ene af de tre nationale klimaerhvervsskoler, der nu glædeligvis bliver en kendsgerning.

Erhvervsklimaskolerne vil kunne løfte hele sektoren og skabe en internationalt anerkendt erhvervsuddannelse i Danmark
Olaf Rye, adm. dir. Rybners

Jeg mener, at erhvervsklimaskolerne vil kunne løfte hele sektoren og skabe en internationalt anerkendt erhvervsuddannelse i Danmark. Erhvervsklimaskolerne skal være garanter for et nationalt samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne om at rette kompetenceudviklingen mod de mange jobs, som energisektoren fordrer nu og i fremtiden. Uddannelsesinstitutionerne skal i samarbejde kunne skabe den nødvendige uddannede arbejdskraft - uanset om det er på Bornholm eller i Esbjerg.

DET ER FORTSAT UAFKLARET, hvor i landet skolerne skal placeres, og mange erhvervsudviklingsforeninger og kommuner har budt ind på en placering hos dem. Jeg mener, at placeringen bør være der, hvor behovet for udvikling og logistikken tilskriver det. Det bør være der, hvor erhvervsskoler, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter allerede er i tæt dialog og samarbejder om fremtidens kompetencer og behov, og hvor man kan bygge oven på mange års erfaring inden for uddannelse i den nyeste klima- og energiteknologi. Det bør også være der, hvor der allerede er spirer til et nationalt samarbejde.

LÆS OGSÅ: Regeringen vil have ungdomsuddannelser i flere byer

Et eksempel på en god placering af en af erhvervsklimaskolerne ville være Esbjerg, der er et internationalt og nationalt knudepunkt for udvinding af vind-, olie- og gasenergi.

Esbjerg er det danske talerør i World Energy Cities Partnership. Esbjerg har gennem årene udviklet sig til en grøn energimetropol i Nordeuropa, og når tusindvis af oliejobs i de kommende år skal udskiftes med arbejdspladser indenfor blandt andet vindindustrien og grønne brændstoffer, bliver der massiv efterspørgsel på erhvervsuddannet arbejdskraft. Alene udbygningen af energiøen samt Project Greensand forventes at skulle opkvalificere et enormt antal årsværk i en periode fra 2023 – 2028.

De ekstra midler til erhvervsklimaskolerne skal bruges til at bygge videre på det eksisterende, og samtidig skal det etablere et nationalt og internationalt samarbejde med andre erhvervsskoler med videndeling som omdrejningspunkt
Olaf Rye, adm. dir. Rybners

Byen er en national og international energihub, og den har Esbjerg havn, der har været involveret i mere end 50 europæiske vindmølleprojekter og 55 procent af den akkumulerede europæiske havvindkapacitet. Lige nu installeres verdens største havvandsvarmepumpe på Esbjerg Havn. Pumpen indgår sammen med f.eks. overskudsvarme fra lokale virksomheder i den grønne omstilling af fjernvarmeproduktionen.

LÆS OGSÅ: Fagforbund langer ud efter regeringens plan om klimaerhvervsskoler

Esbjerg er hjemsted for 298 direkte virksomheder i energisektoren og har Danmarks største koncentration af virksomheder tilknyttet havvind. Der kommer løbende nye energivirksomheder til Sydvestjylland og byen – her tænker jeg på f.eks. Power2X-anlæg, hvor bl.a. Copenhagen Infrastructure Partners vil udnytte vindmøllestrøm fra de eksisterende forsøgsvindmøller til produktion af brint, ilt og spildvarme på Europas største anlæg i Esbjerg.

Erhvervsskolerne og AMU-centret i Esbjerg er derfor allerede dybt involverede i at skabe kompetencer til omstillingen og er, i det omfang skolerne har haft ressourcer til det, allerede en slags ’erhvervsklimaskoler’ indenfor energi. Der er på skolerne allerede brugt mange penge på at etablere fysiske installationer og på uddannelse af lærere med ekspertviden om offshore branchen og de enorme krav, som branchen stiller. Energibranchen kræver alt fra et højt sikkerhedsniveau, rå muskelkraft til ekspertviden.

LÆS OGSÅ: Elektriker: Vejen til den grønne omstilling er ikke kun brolagt med energi-øer og vindmølleparker

De ekstra midler til erhvervsklimaskolerne skal bruges til at bygge videre på det eksisterende, og samtidig skal det etablere et nationalt og internationalt samarbejde med andre erhvervsskoler med videndeling som omdrejningspunkt.

Om Rybners

Rybners er resultatet af en fusion mellem det tidligere EUC Vest og det allerede eksisterende Rybners.

Rybners består af Teknisk Skole, Handelsskole (HG), Alment Gymnasium, Handelsgymnasium, Teknisk Gymnasium, Kursuscenter og Rescue Center Denmark.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.