Berit_Toft_Fihl_bred_1650px
Foto: Pressefoto Lederne

Lederne:
VEU-trepart bør have fokus på digitalisering og grøn omstilling

10. maj 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

DET OFFENTLIGE TILBUD af efter- og videreuddannelser skal op i gear, så det kan matche de store udfordringer, som danske virksomheder og ledere står over for i de kommende år. Det er derfor overordentligt vigtige trepartsforhandlinger om voksen- og efteruddannelser (VEU), der venter forude.

LÆS OGSÅ: Reformkommissionen: Efteruddannelse skal være gratis for faglærte og ufaglærte

Efteruddannelse og kompetenceudvikling er en afgørende forudsætning for, at den grønne og digitale omstilling lykkes de kommende år. Derfor skal der til forhandlingerne være fokus på at udbrede kompetenceudvikling inden for den grønne og digitale omstilling ikke blot til ufaglærte, men også til medarbejdere med videregående uddannelser og ledere, så hele arbejdsstyrken er klædt på til at sætte bæredygtighed og grøn omstilling på dagsordenen i virksomhederne.

Temadebat: Optakt til VEU-trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Foreløbige deltagere i debatserien:

  • Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
  • Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, Dansk Arbejdsgiverforening 
  • Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
  • Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
  • Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
  • Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
  • Søren Heisel, forbundssekretær 3F

En undersøgelse foretaget af Lederne i november 2021 viste, at 34 procent af lederne mangler kompetencer til at honorere eksterne krav til den grønne omstilling, ligesom 47 procent af de adspurgte ledere ikke oplever at få tilstrækkelig videreuddannelse og kompetenceudvikling, til at kunne sikre grøn omstilling i virksomhederne.

Vi kommer næppe uden om, at der er brug for en justering af økonomiske ressourcer, hvis vi skal lykkes
Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne

DET ER DESVÆRRE alvorlige tal, der kalder på handling. For lederne har en nøglerolle i at sikre de grønne og digitale transformationer i virksomhederne, og er de ikke klædt på, lykkes vi ikke med at komme i mål, og så har lederne heller ikke blik for at løfte medarbejdernes kompetencer til den grønne rejse.

LÆS OGSÅ: AMU-direktører: Her er udfordringerne for det danske voksen- og efteruddannelsessystem

Gennem de seneste årtier har det været skiftende regeringers højeste ønske at hæve uddannelsesniveauet på arbejdsmarkedet, og det er mere end lykkedes. Det betyder også, at den offentlige indsats på VEU-området fremadrettet i højere grad også skal målrettes kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere med en videregående uddannelsesbaggrund.

LEDERNE MENER, i lighed med Reformkommissionens nylige anbefaling, at man bør øge taxameteret til videregående VEU for at understøtte den store samfundstransformation, som vi ser ind i. Et forhøjet taxameter giver de videregående uddannelsesinstitutioner - erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter - et reelt incitament til at udbyde efter- og videreuddannelse, og for Lederne er et mere synligt og fleksibelt VEU-system på alle niveauer afgørende.

LÆS OGSÅ: Reformkommissionens VEU-anbefalinger får ros - men burde være “endnu mere ambitiøse”

Samtidig bør der være mere fleksible rammer for samarbejder mellem videregående uddannelsesinstitutioner og private udbydere for at sikre, at ledere og medarbejdere altid kan finde de rette varer på hylderne, som er målrettet de konkrete behov, fx kompetencer til at udarbejde klimaregnskab eller viden og indsigt i nye krav til bæredygtighedsrapportering.

Vi står over for en spændende ny tid med oceaner af muligheder, men samtidig en tid, hvor vi alle udfordres på vores kompetencer, både medarbejdere og ledere. Den udfordring skal vi gribe som samfund, men vi kommer næppe uden om, at der er brug for en justering af økonomiske ressourcer, hvis vi skal lykkes.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.