nikolaj-r
- Alle uddannelseskronerne behøver ikke falde i ungdommen, men i stedet fordele sig ud over hele livet, lyder det fra Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, formand HK/ABL

Debat:
Reformkommissionen glemmer folk som mig

5. apr. 2022 06.30
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

REFORMKOMMISSIONEN MED NINA SMITH i spidsen kommer i morgen med sit udspil til en reform af uddannelsessystemet. Kommissionsformanden har tidligere udtalt, at vi ikke har et bachelorarbejdsmarked i Danmark. Her må jeg bare ærligt sige, at Nina Smith tager fejl. For jeg er administrationsbachelor og går direkte ud på arbejdsmarkedet sammen med mange andre.

Reformkommissionen spørger: ”Er det en god idé, at alle – i umiddelbar forlængelse af bachelorgraden – skal have en kandidatoverbygning? Eller burde man arbejde på at skabe et større bachelorarbejdsmarked, hvor efter- og videreuddannelse, efter nogle år på arbejdsmarkedet, spiller en mere fremtrædende rolle?”

LÆS OGSÅ: Få indblik i Reformkommissionens tanker om uddannelse

Men en uddannelsesreform kan ikke alene kigge på universitetsuddannelserne, men skal se på uddannelsessystemet som et samlet landskab.

Lad universiteterne uddanne eksperterne

Vi har allerede i dag et professions- og bachelorarbejdsmarked. Jeg håber derfor, at den kommende reform af uddannelsessystemet udarbejdes med et helikopterperspektiv og et helhedssyn på uddannelsessystemet. En reform skal ikke fremme et universitets-bachelorarbejdsmarked. Lad universiteterne uddanne til ekspertise og forskning.

Alle uddannelseskronerne behøver ikke falde i ungdommen, men i stedet fordele sig ud over hele livet
Nikolaj Rosenkilde Kølbæk, formand HK/ABL

Ønsker Jesper Petersen (S), uddannelses- og forskningsminister, og Pernille Rosenkrantz-Theil (S), børne- og undervisningsminister, at få flere unge hurtigt ud på arbejdsmarkedet, så bør de prioritere de erhvervsrettede uddannelser. Så vil der komme flere salgsassistenter, kontorassistenter eller administrationsbachelorer, præcis som mig, ud på arbejdsmarkedet med muligheder for at uddanne sig sidenhen.

Jeg mener, at der er behov for en ny tankegang og et endnu større fokus på livslang læring. Med udsigten til højere pensions- og levealder samt et arbejdsmarked, der udvikler sig med hastige skridt, kan et uddannelsessystem, der fokuserer på livslang læring, være med til at sikre den løbende opkvalificering i takt med arbejdsmarkedets udvikling.

Flere skal med regionaltoget

Vi skal turde prioritere økonomi og uddannelsespladser anderledes. Alle uddannelseskronerne behøver ikke falde i ungdommen, men i stedet fordele sig ud over hele livet. Man kan sige, at der skal være færre pladser på lyntoget, som kører ruten gymnasie, universitet (bacheloruddannelse + kandidatuddannelse) til arbejdsmarkedet uden stop undervejs. Og FLERE skal med regionaltoget, hvor der er flere stop samt af- og påstigningsmuligheder.

LÆS OGSÅ: Online-efteruddannelser hitter i landets fagforbund - også efter corona

F.eks. skal flere starte med en EUX-uddannelse med mulighed for løbende opkvalificering gennem efter- og videreuddannelse. Et eksempel kunne være, at man starter turen med uddannelsestoget som EUX-kontorelev, hvorefter det er muligt at tage et stop på arbejdsmarkedet for senere at stige ombord på uddannelsestoget igen. Turen kunne eksempelvis gå via administrationsbacheloruddannelsen, som giver mange muligheder for efter- og videreuddannelse med kandidat-, master- og diplomuddannelser.

Slut med tunnelsyn

Med flere passagerer på uddannelsessystemets regionaltog bryder vi ligeledes med tunnelsynet. Med en administrationsbachelor-uddannelse er der ikke en naturlov i forhold til de studerendes videre uddannelsesmæssige forløb.

Der er mange muligheder, vi har blandt andet set eksempler på studerende, som har læst videre på kandidatuddannelserne 'Politik og administration', 'Lærings- og forandringsprocesser', 'Uddannelsesvidenskab', 'IT, Kommunikation og Organisation', 'Data Science', 'Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura' samt 'Human Ressource Management'.

Jeg håber derfor, at jeg i Reformkommisionens udspil kan se et helhedssyn på uddannelsessystemet, der ikke kun kigger i retningen af universiteterne. Jeg håber, at kommissionen har øje for det allerede eksisterende bachelorarbejdsmarked - professionsbachelorarbejdsmarkedet. Og til slut håber jeg på at se et udspil, der fokuserer på behovet for livslang læring, hvor uddannelsesforløb strækker sig ud over hele livet.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.