VUC Erhverv:
Reformkommissionens udspil er skuffende - der skal mere til i VEU-trepart

Hans-Henrik_Jensen_chefkonsulent_VUC_Erhverv_1920_px
"Vær lidt modigere end Reformkommissionen," lyder opfordringen fra Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv, forud for trepartsforhandlingerne om VEU.
31. maj 2022 06.15
Dette er et debatindlæg. Det er udtryk for skribentens holdning. Du er velkommen til at deltage i debatten - send dit indlæg til debat@a4medier.dk.

REFORMKOMMISSIONEN BLEV NEDSAT af regeringen i efteråret 2020, og fik til opgave at foreslå løsninger på en række områder, som tidligere reformer ikke havde formået at tage hånd om.

Temadebat: VEU trepart

Trepartsforhandlingerne om VEU kan nu gå i gang, efter at Reformkommissionen er kommet med sine anbefalinger til området. Men hvad bør trepartsforhandlingerne have fokus på? Hvad er de største udfordringer på VEU-området, og hvad skal der til for at rette op på dem? A4 Uddannelse har spurgt aktørerne, hvad der står på deres ønskeliste.

Berit Toft Fihl, public affairs chef, Lederne
Jannik Bay, uddannelses- og integrationschef, DA
Pernille Brøndum, formand Danske HF & VUC
Signe Tychsen Philip, underdirektør, Dansk Industri
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv
Hanne Pontoppidan, formand, Uddannelsesforbundet
Sørens Heisel, forbundssekretær, 3F
Tina Voldby, underdirektør Tekniq Arbejdsgiverne
John Meinert Jacobsen, adm. direktør AOF
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv

Og med publikationen 'Nye Reformveje 1' præsenterede Reformkommissionen sine første anbefalinger om videregående uddannelser, voksen- og efteruddannelse samt erhvervslivet. Uden tvivl anbefalinger, som arbejdsmarkedets parter vil inddrage i de kommende trepartsforhandlinger. Derfor var det også med en vis spænding, at jeg læste anbefalingerne.

Med baggrund i anbefalingerne kan man få den tanke, at alt er i sin skønneste orden – men det ved alle, som arbejder med området, at det ikke er!
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv

Med baggrund i mit arbejde indenfor det almene VEU-område, var det dog noget af en skuffelse at læse anbefalingerne. Vel vidende, at kommissionens arbejde har været yderst omfattende, fyldte anbefalingerne på efteruddannelsesområdet bemærkelsesværdigt lidt.

LÆS OGSÅ: Reformkommissionens VEU-anbefalinger får ros - men burde være “endnu mere ambitiøse”

Og jeg tror desværre ikke, at de få anbefalinger ændrer meget i forhold til at styrke indsatserne for at sikre et ekstra løft af arbejdsstyrkens kompetencer på området. Med baggrund i anbefalingerne kan man få den tanke, at alt er i sin skønneste orden – men det ved alle, som arbejder med området, at det ikke er! Der er derfor behov for nytænkning, mod og fokus på, om vi har den rette struktur på området.

Andelen af borgere med utilstrækkelige almene kompetencer er alarmerende højt. Vi kender alle tallene fra den sidst udgivne PIIAC-undersøgelse – og alt tyder desværre på, at tallene ikke har rykket sig på området de sidste 10 år. Skrækscenariet er, at den kommende PIIAC-rapport dokumenterer, at der stort set intet er sket. Eller at problemet er vokset.

OG DERFOR VAR SKUFFELSEN som nævnt også til at tage at føle på – både over de relativt få anbefalinger, men i mindst lige så høj grad over den manglende nytænkning og dristighed. Reformkommissionens anbefalinger på området antyder stort set, at vi med minimale justeringer skal fortsætte med at gøre mere af dette samme – dét, der har vist sig ikke for alvor at virke.

Konsulenterne fra landets 69 VUC-afdelinger er dagligt i kontakt med virksomheder landet over, og oplever stor interesse i forhold til at bruge VEU-systemet. Men også en usikkerhed omkring mulighederne – både i forhold til at have overblikket over kurser, brancheorienterede projektindsatser og mulighederne for løntabsgodtgørelse.

LÆS OGSÅ: Kun 1 ud af 10 medarbejdere bruger VEU: “Der er ikke behov”

Jeg er overbevist om, at vores kunder ville få gavn af en mere fast struktur og flere faste partnerskaber og indsatser, hvor både arbejdsmarkedets parter og udbydere på VEU-området ikke skal stå på tæerne af hinanden for at deltage i diverse pulje- og projektindsatser.

Min pointe er, at for at skabe forankring i VEU-indsatserne, bør der i kommende forhandlinger være stort fokus på at skabe 'ro og regelmæssighed' om indsatsen. Der bør derudover drøftes, om midlerne til kortvarige indsatser med fordel kunne bruges til at give den opsøgende VEU-indsats et stabilt grundlag, hvor udbydere ikke er tvunget til løbende at justere prioriteringen af indsatsen.

Vær lidt modigere end Reformkommissionen, når der skal drøftes ændringer og justeringer på VEU-området
Hans-Henrik Jensen, chefkonsulent VUC Erhverv

Det er min oplevelse, at arbejdsmarkedets parter og landets uddannelsesinstitutioner med fordel vil kunne indgå i mere forpligtende og vedvarende partnerskaber, Vi arbejder ud fra samme målsætning, men arbejder ofte i parallelle spor, hvor projekter, midlertidige indsatser og tilhørende tidsbegrænsede ansættelser indsnævrer mulighederne for en fælles kontinuerlig indsats på VEU-området.

VEU-OMRÅDET ER for arbejdsgivere og arbejdstagere i forvejen svært overskueligt - derfor er der et kæmpe behov for, at parterne og udbydere af VEU indgår forpligtigende og langvarige partnerskaber, hvor virksomheder og medarbejdere i højere grad får præsenteret overskuelige og brancherettede kursustilbud.

Jeg vil også håbe, at der bliver skruet ned for retorikken i forhold til, hvem der har ansvaret for, at virksomheder/medarbejderne ikke bruger VEU-systemet i tilstrækkelig grad. Er det virksomhederne, der ikke sætter rammer for efteruddannelse eller ikke klart nok kommunikerer deres forventninger ud – eller er det medarbejderne, der ikke kan se behovet for efteruddannelse? Mine erfaringer fra VUC-sektoren viser et langt mere nuanceret billede end det, som parterne til tider tegner af hinanden.

LÆS OGSÅ: Skarp kritik af Reformkommissionens VEU-anbefalinger: “Efterlader stadig de faglærte og ufaglærte på perronen”

Der er stor interesse fra alle parter - men strukturen i forhold til løbende at planlægge efteruddannelse for medarbejderne kan være en barriere. Parterne bør i de kommende forhandlinger derfor drøfte mulige strukturelle ændringer, der kan bane vej for mere kontinuerlig efteruddannelse - og skrue ned for argumenter om manglende interesse eller incitament. Jeg er ikke sikker, på at det gavner VEU-indsatser på virksomhederne.

Den afsluttende replik skal være: Vær lidt modigere end Reformkommissionen, når der skal drøftes ændringer og justeringer på VEU-området.

Deltag i debatten - send dit indlæg på maks. 600 ord til debat@a4medier.dk.